Tin nổi bật
Tin nổi bật
      Thực hiên công văn Công văn 191/SGDDT- ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở ...
       Thực hiên công văn Công văn 191/SGDDT- ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở GDDT Tỉnh Kon Tum về việc Hướng dân , học trực tuyến ,ôn tập tại nhà trong thời gian tạm đến trường để phòng để phòng,chống dích bệnh  Covid 19.       Thực hiện Công số 234/SGDDT-GDTrH ngày 15/2/2021 của Giám đốc Sở Giáo Dục Đào tạo Tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục dạy học ...
> Xem chi tiết

ngo si lien
ngo si lien
      Thực hiên công văn Công văn 191/SGDDT- ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở ...
       Thực hiên công văn Công văn 191/SGDDT- ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở GDDT Tỉnh Kon Tum về việc Hướng dân , học trực tuyến ,ôn tập tại nhà trong thời gian tạm đến trường để phòng để phòng,chống dích bệnh  Covid 19.       Thực hiện Công số 234/SGDDT-GDTrH ngày 15/2/2021 của Giám đốc Sở Giáo Dục Đào tạo Tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục dạy học ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2