Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-PGD&ĐT ngày 10/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corana gây ra, để bảo đảm sức khỏe cho CB-GV-NV và HS trong nhà trường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  Trường TH Ngô Sĩ Liên đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ ...
> Xem chi tiết

ngo si lien
ngo si lien
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-PGD&ĐT ngày 10/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corana gây ra, để bảo đảm sức khỏe cho CB-GV-NV và HS trong nhà trường và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  Trường TH Ngô Sĩ Liên đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 9