03/10/20  Tin của trường  75
Thực hiện theo công văn 836/PGD&ĐT-VP( v/v thông báo thời gian Hội nghị Viên chức và người Lao động năm học 2020-2021). Hôm nay ngày 02/10/2020 trường TH Ngô Sĩ Liên tiến hành Hội Nghị Viên chức và Người Lao động năm học 2020-2021.
 03/10/20  Tin của trường  47
Được sự nhất trí  của chi bộ nhà trường, trường TH Ngô Sĩ Liên tổ chứcTết trung thu cho HS toàn trường với sự tham gia đông đủ của CB-GV-NV cùng 319 em học sinh.