06/05/20  Tin của trường  118
Thực hiện qui định của Bộ GD&ĐT,cùng với các trường tiểu học trên cả nước, trường TH Ngô Sĩ Liên đã tiến hành qui trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới.Theo thông tư 01 ngày 30.1. 2020 của BGD&ĐT, việc thực hiện SGK mới thuộc quyền của các nhà trường,cơ sở giáo dục. Đây là qui định có tính chất ...
 02/05/20  Tin của trường  117
Không khí lao động vệ sinh trường lớp thật khuẩn trương và tích cực để trường lớp xanh - sạch - đẹp chào đón các em trở lại trường sau mùa dịch Covid-19.