03/10/20  Tin của trường  29
Thực hiện theo công văn 836/PGD&ĐT-VP( v/v thông báo thời gian Hội nghị Viên chức và người Lao động năm học 2020-2021). Hôm nay ngày 02/10/2020 trường TH Ngô Sĩ Liên tiến hành Hội Nghị Viên chức và Người Lao động năm học 2020-2021.
 03/10/20  Tin của trường  16
Được sự nhất trí  của chi bộ nhà trường, trường TH Ngô Sĩ Liên tổ chứcTết trung thu cho HS toàn trường với sự tham gia đông đủ của CB-GV-NV cùng 319 em học sinh. 
 18/09/20  Tin của trường  24
Chăm lo sức khoẻ cho học sinh là một công việc rất quan trọng trong các nhà trường hiện nay
 06/05/20  Tin của trường  119
Thực hiện qui định của Bộ GD&ĐT,cùng với các trường tiểu học trên cả nước, trường TH Ngô Sĩ Liên đã tiến hành qui trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới.Theo thông tư 01 ngày 30.1. 2020 của BGD&ĐT, việc thực hiện SGK mới thuộc quyền của các nhà trường,cơ sở giáo dục. Đây là qui định có tính chất ...